BDM bogføring persondatapolitik

GDPR – BDM bogførings persondatapolitik

Denne politik finder anvendelse fra 1/1-2018

BDM bogføring behandler personoplysninger om brugere af vores hjemmeside, ansatte i BDM bogføring-koncernen (alle selskaber ejet af BDM bogføring) og vores kunder. Vi værner om personoplysningerne og følger den til enhver tid gældende lovgivning for at beskytte de personoplysninger, som vi behandler.
Det er i alle tilfælde vores mål at opretholde et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger.
Ændringer i persondatapolitikken kan ses på //BDM bogføring.dk/om-BDM bogføring/Persondatabeskyttelse

Sådan beskytter vi personoplysninger

BDM bogføring behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde.
Vi har derfor truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så personoplysninger altid er beskyttet mod fx tab, manipulering og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhed, så den stemmer overens med den teknologiske udvikling.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

BDM bogføring behandler kun personoplysninger, når vi har behandlingshjemmel til det. BDM bogføring behandler kun almindelige persondata men ikke CPR-nummer, strafbare forhold eller følsomme personoplysninger.
BDM bogføring opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt og kun for at opfylde de formål, som behandlingen kræver. Vi har klare regler, der sikrer, at oplysninger ikke bliver opbevaret længere end nødvendigt.

Hvornår videregiver vi personoplysninger?

BDM bogføring videregiver aldrig personoplysninger til eksterne (dvs. til tredjepart) uden at den registrerede har givet samtykke hertil, medmindre der er lovmæssigt belæg for det, eller vi bliver pålagt det af en domstol.
For at sikre os yderligere mod videregivelse af personoplysninger er alle medarbejdere i BDM bogføring omfattet af tavshedspligt. Det vil sige, at vi ikke uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, der kommer til vores kendskab igennem vores arbejde.

Sikring af tredjeparts behandling

BDM bogføring kan benytte databehandlere uden for BDM bogføring. Eksterne databehandlere behandler kun personoplysninger på vegne af BDM bogføring til de specifikke formål, som oplysningerne oprindeligt er indsamlet til, og kun efter instruks fra BDM bogføring. Vi har en række minimumsikkerhedskrav til beskyttelse af personoplysninger, som BDM bogføring’ databehandlere altid skal opfylde.

Som udgangspunkt overfører BDM bogføring ikke personoplysninger til lande uden for EU og EØS, men hvis det er nødvendigt for os med henblik på at opfylde en retligt eller en kontraktretlig forpligtelse over for en BDM bogføring, kan det finde sted. I sådanne tilfælde indgår BDM bogføring aftaler om databehandling med disse underleverandører i overensstemmelse med EU/EØS-reglerne for at sikre et højt beskyttelsesniveau. Aftalerne sørger for, at underleverandørernes behandling af personoplysninger sker i henhold til de gældende EU/EØS-regler om databeskyttelse. Vilkårene og betingelserne i aftalerne opfylder altid Europa-Kommissionen og den gældende databeskyttelseslovgivnings krav.

Den registreredes rettigheder

  • Retten til at modtage oplysning om behandling af egne personoplysninger (oplysningspligt) .
  • Retten til at have indsigt i egne personoplysninger (indsigtsret)
  • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (berigtigelsesret)
  • Retten til at få egne personoplysninger slettet (sletteret – ”retten til at blive glemt”)
  • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger (indsigelsesret)

Samtykke

Såfremt data er indsamlet med skriftligt samtykke, kan samtykke altid tilbagekaldes (hvilket vil fremgå af samtykkeerklæringen).
Der indsamles ikke personoplysninger fra tredjepart.

Gør brug af dine rettigheder:

Ønsker du at benytte dig af dine rettigheder beder vi dig skrive til BDM bogføring, Duedalen 3, 5240 Odense NØ, bogholder@bdm-gruppen.dk.
Du kan forvente at høre fra os senest 30 dage efter din forespørgsel er modtaget.

Sådan klager du

Ønsker du at klage over den måde, vi behandler oplysninger om dig på, skal du skrive til den klageansvarlige.:
Att.: Den klageansvarlige, BDM bogføring, Ildfuglevænget 286  5260 Odense S, bogholder@bdm-gruppen.dk

Datatilsynet

Hvis din henvendelse ikke imødekommes, kan du skrive til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K.
Du kan komme til datatilsynets hjemmeside ved at klikke HER